نمایش مطلب

نسبت عقل و وحی از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی

 •     نسبت عقل و وحی از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: زهرا شیرازی
  ارتباط عقل و وحی و اثبات حجیت عقل و وحی و محدوده هر از آن دو از نگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی است.

نقش عقل عملی (با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی) در سبک زندگی

 •     نقش عقل عملی (با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی) در سبک زندگی
  نویسنده: امیر مهدی اکرمی خوانساری
  رفتار انسان‌ها را می‌توان در 3 مرحله شناخت، گرایش و عمل تحلیل نمود، اما صادر کننده رفتارها، (عقل عملی) و بایدها و نبایدهایی است که هر فرد در ذهن و درون خود شکل می‌دهد یا ناخود آگاه شکل می‌گیرد، و این بایدها و نبایدها تحت تاثیر شناخت (هست‌ها) که در حوزه عقل نظری تقسیم بندی می‌شود تحلیل می گردد.

نقد دیدگاه روشن فکران معاصر در رابطه معرفت و اخلاق از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی

 •     نقد دیدگاه روشن فکران معاصر در رابطه معرفت و اخلاق از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: روح اله علوی عدل
  در عصر جدید علوم عقلی در فلسفه غرب در مباحث فلسفه اخلاق بحث در رابطه تولیدی میان دانش و ارزش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به گفته بسیاری از صاحب نظران مبتکر عدم استنتاج باید از هست فیلسوف انگلیسی- اسکاتلندی دیوید هیوم است.

مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی

 •     مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: سید محمد رحیم موسوی
  اخلاق و سیاست و نسبت این دو مفهوم با یکدیگر یکی از ساحت مهم در حوزه اندیشه سیاسی محسوب می‌شود. نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی محور پژوهش حال حاضر است. با توجه به اینکه وی در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی در این باره مطرح نکرده است. لذا نگارنده قصد دارد موضوع مورد نظر را در آثار وی استنباط نماید.

نسبت میان ولایت فقه و ولایت فقیه در اندیشه حضرت آیت الله جوادی آملی

 •     نسبت میان ولایت فقه و ولایت فقیه در اندیشه حضرت آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: محمد محمد دینی
  با براهین عقلی و نقلی مستدل شده است؛ آنچه در این نوشتار، مورد نظر نگارنده بوده است، اقامه براهین عقلی بر اثبات نظریه یاد شده است؛ پیش از این، بزرگانی همچون مرحوم صاحب جواهر، آیت الله خویی و آیت الله جوادی آملی و... به اقامه برهان عقلی برای اندیشه ولایت فقیه برآمده‌اند؛

مبانی نظری حقوق بشر اسلامی و غربی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و علامه جعفری

 •     مبانی نظری حقوق بشر اسلامی و غربی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و علامه جعفری
  نویسنده: مرضیه سادات موسوی سرچشمه
  پژوهش حاضر با هدف تحقیق الگویی مطلوب در جهت حمایت از حقوق انسان‌ها، این پرسش را مطرح می‌سازد که کاستی‌های مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به مبانی نظری حقوق بشر اسلامی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می‌گردد که توجه نکردن به فطرت بشر، غفلت از رابطه انسان و جهان آفرینش و غفلت از رابطه انسان با خداوند از کاستی‌های مهم موجود در مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.

معرفت دینی و فرایند تحول آن از نگاه اندیشمندان مسلمان (شهید مطهری ره، دکتر سروش، آیت الله جوادی آملی)

 •     معرفت دینی و فرایند تحول آن از نگاه اندیشمندان مسلمان (شهید مطهری ره، دکتر سروش، آیت الله جوادی آملی)
  نویسنده: منیژه رنجبر
  معرفت دینی، تحول و تکامل آن از مباحث مهم کلام جدید و دغدغه کثیری از متفکران و محققان این حوزه است که در قرن حاضر بسیار به آن توجه شده است. هدف این رساله، تحلیل، تبیین معرفت دینی و فرایند تحول آن از دیدگاه سه اندیشمند معاصر، استاد شهید مرتضی مطهری (ره)، دکتر عبدالکریم سروش و آیت الله عبدالله جوادی آملی است

مبانی فلسفی و کلامی حکومت دینی از منظر آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی

 •     مبانی فلسفی و کلامی حکومت دینی از منظر آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: راضیه خانی
  حکومت دینی به عنوان مدلی برای اداره امور جامعه انسانی برای نیل به سعادت واقعی از دیر باز مورد بحث‌ها و چالش‌های جدی قرار گرفته است. اندیشمندان مسلمان به لحاظ مبانی متقن و منطقی، همواره در طول تاریخ به دفاع از آن پرداخته‌اند.

مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی

 •     مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: عبدالله حاجی زاده
  آزادی، مفهوم جدیدی است که با ابعاد و عناصر مختلف آن، تنها در دوره اخیر مورد توجه اندیشمندان غربی قرار گرفته و در کشاکش نهضت ناتمام مشروطیت، وارد اندیشه ایران و ایرانیان و بیش از آن، متفکران مسلمان شده است؛

مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم با تاکید بر آراء تفسیری حضرت آیت الله علامه جوادی آملی

 •     مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم با تاکید بر آراء تفسیری حضرت آیت الله علامه جوادی آملی
  نویسنده: علی اکبر صفرپور
  در این پژوهش مسئله اصلی: مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم است که با تأکید بر آراء تفسیر آیت الله جوادی آملی در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله حکومت انبیای الهی؛

نمایش 11 - 20 از 115 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 12