نمایش مطلب

خط مشی‌های سیاسی قرآن با تأکید بر نظرات آیت الله جوادی آملی

 •     خط مشی‌های سیاسی قرآن با تأکید بر نظرات آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: حسین احمدی سفیدان
  در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاستگذاری و تعیین خط مشی است و اصول و خط مشی‌های کلان جامعه باید از قرآن استخراج و برای تعیین خط مشی‌های عمومی از آنها بهره جست و خط مشی‌های عمومی باید در راستای خط مشی‌های مستخرج از قرآن تعیین گردد.

بررسی رابطه عقل و دین از منظر مکتب تفکیک و نقد آن از منظر مرحوم علامه طباطبایی و استاد جوادی آملی

 •     بررسی رابطه عقل و دین از منظر مکتب تفکیک و نقد آن از منظر مرحوم علامه طباطبایی و استاد جوادی آملی
  نویسنده: میثم ابراهیمی
  عقل نقش بارزی در تقویت دین داشته و دین نیز در ترویج تعقل گام‌های موثری برداشته است، بین این دو رابطه تنگاتنگی بر قرار است. به علت مطرح شدن برخی از موضوعات از جانب دین که یا از دسترس عقل خارج است و یا هر کسی ظرفیت فهم آنها را ندارد، به ظاهر نوعی ناسازگاری بین این دو منبع معرفت‌زا حاصل می‌شود.

مفسران معاصر و پیوند معنایی سوره های قرآن

 •     مفسران معاصر و پیوند معنایی سوره های قرآن
  نویسنده: سید عباس صالحی
  پیوند معنایی سوره‌های قرآن، در میان مفسران معاصر، از اقبال نسبی برخوردار بوده و هست. در زمره این مفسران، نامورانی چونان شیخ محمد عبده، رشید رضا، مراغی، صابونی، سید قطب، عزت دروزه، سعید حوی، ثنوی، فراحی، اصلاحی، طباطبایی، جوادی آملی و . . . را می توان مشاهده کرد.

مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران؛ از دیدگاه آیات: علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملكی میانجی

 •     مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران؛ از دیدگاه آیات: علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملكی میانجی
  نویسنده: محمد امین تفضلی
  آیه هفتم سوره آل عمران به مبحث مهمی از مباحث علوم قرآنی اشاره دارد و مفسران غالباً در ذیل آن به بررسی محکم و متشابه می‌پردازند. آیت الله جوادی هم در تفسیر تسنیم بدان پرداخته است. و آراء و افکار خود را که غالبا وامدار المیزان است مطرح نموده و به شرح و بسط‌هایی پرداخته که این امر در برخی موارد، سبب بروز تضادهایی درون متنی شده است.

نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی

 •     نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: علی مجتبی زاده
  از واژه مردم سالاری دینی، برداشت‌های متعددی ارائه شده است. در برخی از این برداشت‌ها، مردم سالاری دینی امری ترکیبی در قالب دموکراسی روشی تبیین شده و در برخی دیگر، به مثابه امری بسیط تلقی شده است. برداشت آیت الله جوادی آملی از این اصطلاح در دسته دوم قرار می‌گیرد که آن را ترکیبی از دموکراسی و دین نمی‌دانند، بلکه دارای سرشتی واحد و برگرفته از دین می‌شمارند.

مدینه فاضله در آراء اندیشمندان معاصر جهان اسلام

 •     مدینه فاضله در آراء اندیشمندان معاصر جهان اسلام
  آرمان خواهی در زندگی انسان به گونه‌های مختلف تبلور یافته و اندیشمندان هر عصری آن را در قالب اتوپیا یا مدینه فاضله مطرح کرده‌اند. نویسنده یا طراح آرمان‌شهر که از اوضاع جامعه خویش یا از اوضاع حاکم بر جهان ناخرسند است و شرایط عینی را با تصورات ذهنی خویش ناساز می‌یابد، می‌کوشد با طرحی آرمانی وضع موجود را نفی کند.

نقش پیش‌فرض‌ها و پیش‌فهم‌ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی

 •     نقش پیش‌فرض‌ها و پیش‌فهم‌ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی
  نویسنده: محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ پیمان کمالوند؛ سجاد رحیمی
  در مواجهه با قرآن کریم و تدبّر در آن پیش‌فرض‌ها و پیش‌فهم‌ها نقش آفرین است. اعتقاد به عدم وصول به فهم نهایی از مهمترین مدعیاتی است که مبتنی بر دخالت پیش‌فرض‌ها، پیش‌فهم‌ها، علایق و انتظارات مفسّر و همچنین علوم و معارف عصری بر فهم و تفسیر متن است.

منزلت عقل و وحی در هندسه معرفت بشری؛ تحلیل و بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باره منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

 •     منزلت عقل و وحی در هندسه معرفت بشری؛ تحلیل و بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باره منزلت عقل در هندسه معرفت دینی
  نویسنده: محمد فنایی اشکوری
  تاریخ اندیشه بشر گواهی می‌دهد ‌که پرسش کهن از نسبت عقل و ایمان یا علم و دین، همواره به دنبال پاسخ‌هایی تازه بوده است. کوشش برای فهم نسبت اینها، به ویژه برای دین‌دارانی که در عصر شکوفایی علم می‌زیند و در چنین عصری مدعی ساماندهی زندگی فردی و جمعی انسان با بهره‌گیری همزمان از علم و دین‌اند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

نظریه «استخدام» و خاستگاه ارزشی «عدالت» از دیدگاه علامه طباطبایی (بر اساس تفسیر شهید مطهری، استاد مصباح یزدی و استاد جوادی آملی)

 •     نظریه «استخدام» و خاستگاه ارزشی «عدالت» از دیدگاه علامه طباطبایی (بر اساس تفسیر شهید مطهری، استاد مصباح یزدی و استاد جوادی آملی)
  نویسنده: علی رمضانی
  بحث «عدالت» از مباحث بنیادین فلسفه سیاسی اسلامی است و در این میان، مقوله ارزش و خاستگاه عدالت، یکی از مباحث چالشی و بحث برانگیز بوده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که دیدگاه علامه طباطبایی در این زمینه چیست؟

نقش خیال در تربیت انسان (از منظر آیت الله جوادی آملی)

 •     نقش خیال در تربیت انسان (از منظر آیت الله جوادی آملی)
  نویسنده: سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد نجفی
  مهمترین هدف این نوشته، بیان اهمیت و نقش خیال در تربیت انسان با توجه به دیدگاه‌های آیت الله جوادی آملی است. تحلیل توصیفی و استنتاج، روش این اثر بوده است. حیات انسان دو قلمروی اصلی دارد: قلمروی اول، حیات حقیقی (فطرت و عقل) اوست.

نمایش 1 - 10 از 103 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 11