نمایش مطلب

تبیین نظام اخلاقی در آیین کهن زردشتی

 •     تبیین نظام اخلاقی در آیین کهن زردشتی
  نویسنده: زهرا پورشعبانیان
  دین نظام و برنامه ای است که خداوند برای هدایت و رستگاری انسان به پیامبران خویش وحی نموده است، با توجه به اصول اعتقادی در ادیان و مذاهب مختلف می توان دریافت که اعتقاد به یک امر قدسی و فرا طبیعی یکی از اصول بنیادین همه آیین ها می باشد به گونه ایی که پیامبر هر آیینی خود را فرستاده موجود ماورائی می داند و فرامینی را که اغلب ایدئولوژی پیروان آن آیین برشمرده می شود از جانب او به انسانها ابلاغ می گردد.

اخلاقیات سلوک عرفان یوگا یی

 •     اخلاقیات سلوک عرفان یوگا یی
  نویسنده: دکتر علی صادقی شهپر
  عرفان یوگای پتنجلی در هند همچون سایر روش¬های عرفانی در مرحله مقدماتی سیر و سلوک زاهدانه از اخلاقیات و شریعت هندی و قوانین اخلاقی مَنو بهره گرفته است.

آموزه تسلیم،مبنایی برای اخلاق جهانی

 •     آموزه تسلیم،مبنایی برای اخلاق جهانی
  نویسنده: دکتر علی موحدیان عطار محمد جواد دانیالی
  قرآن کریم محوری‌ترین دعوت خود رادعوت به تسلیم در مقابل خداقرار داده است. همچنین درآیین هندو، به‌طور عمومی، و در برخی مکاتب آن، به‌طور خاص، این اصل جایگاهی به برجستگی جایگاه تسلیم در اسلام دارد.