لیست آثار
عصاره خلقت
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام محمد صفایی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 120
نوبت چاپ نهم
تاریخ انتشار 1387

علی مظهر اسمای حسنی الهی
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجة الاسلام سعید بندعلی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 150
نوبت چاپ 3
تاریخ انتشار 1380

امام مهدی موجود موعود
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم سلام التمیمی /منصف حامدی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 330
نوبت چاپ 2
تاریخ انتشار 1390

فاطمه اسوه بشر
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم پژوهشگاه مطالعات اسلامی وفرهنگ عمومی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 260
نوبت چاپ 2
تاریخ انتشار 1393

سرچشمه اندیشه
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
تعداد جلد 6
تعداد صفحه 539
نوبت چاپ سوم
تاریخ انتشار 1386

حیات عارفانه امام علی علیه السلام
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجه الاسلام علی اسلامی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 160
نوبت چاپ هفتم
تاریخ انتشار تابستان1389

پیامبر رحمت
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجه الاسلام سید محمود صادقی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 293
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار 1385