لیست آثار
دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج البلاغه
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجة الاسلام عباس رحیمیان محقق
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 168
نوبت چاپ 6
تاریخ انتشار 1380

فلسفه الهی از منظر امام رضا(ع)
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم زینب کربلایی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 224
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار اردیبهشت1383

حکمت علوی
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام سعید بند علی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 170
نوبت چاپ پنجم
تاریخ انتشار پاییز1387

حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام حسین شفیعی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 204
نوبت چاپ ششم
تاریخ انتشار 1387

ادب فنای مقربان جلد1
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام محمد صفایی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 528
نوبت چاپ ششم
تاریخ انتشار 1387پاییز

ادب فنای مقربان جلد9
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجج اسلام مجید حیدری فر و علی مدیر اسلامی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 584
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار بهار1393

ادب فنای مقربان جلد5
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام محمد صفایی
تعداد جلد 1
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار 1387