لیست آثار
ولایت علوی
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام سعید بند علی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 150
نوبت چاپ سوم
تاریخ انتشار 1386

ولایت در قرآن
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم مصطفی پور
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 160
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار پاییز1379

ظهور ولایت در صحنه غدیر
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام محمد صفایی
تعداد جلد 5000
تعداد صفحه 177
نوبت چاپ ششم
تاریخ انتشار 1389

تجلی ولایت در آیه تطهیر
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام محمد صفایی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 173
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار زمستان1379

شمیم ولایت
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجة الاسلام سید محمود صادقی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 792
نوبت چاپ 7
تاریخ انتشار 1381