لیست آثار
رجال تفسیری
نویسنده حضرت آیت الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام ابوطالب علی نژاد
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 680
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار زمستان 93