لیست آثار
روابط بین الملل در اسلام
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم -
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 222
نوبت چاپ دوم
تاریخ انتشار 1388