لیست آثار
شمس الوحی تبریزی سیره علمی علامه طباطبایی
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم -
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 350
نوبت چاپ سوم
تاریخ انتشار 1393