لیست آثار
شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام سعيدبندعلي
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 415
نوبت چاپ 13
تاریخ انتشار 1381

کوثر کربلا
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجج اسلام علی اسلامی و سعید بند علی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 375
نوبت چاپ 5
تاریخ انتشار 1391

حماسه و عرفان
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام محمد صفایی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 420
نوبت چاپ دوازدهم
تاریخ انتشار پاییز1388