لیست آثار
تحریر ایقاظ النائمین
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم -
تعداد جلد 2
تعداد صفحه 1046
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار 1394

تحریر رساله الولایه شمس الوحی تبریزی
نویسنده حضرت آیت الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا ابراهیمی
تعداد جلد 2
تعداد صفحه 567
تاریخ انتشار بهار93

سرچشمه اندیشه
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
تعداد جلد 6
تعداد صفحه 539
نوبت چاپ سوم
تاریخ انتشار 1386

عین النضاخ
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام دکتر حمید پارسا نیا
تعداد جلد 2000
تعداد صفحه 448
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار 1387